tienpham1606

tienpham1606 supports this item

Supported

This author's response time can be up to 2 business days.

44 comments found.

My site’s url has changed. I want to modify the url of my purchase code. Please check your skype. I also want to ask you to create the WordPress version of this plugin. Let’s talk about skype.

Done, I just reset your license

rmncr

rmncr Purchased

Hi Tienpham

I installed script. But i have a problem. After login, page redirect to index.php/#login-success.

But problem is there is no panel, no error. Just same non-login index page.

Try to using script with php version 5.5 or 5.6. IF still have problem please contact me

rmncr

rmncr Purchased

Solved. Thanks.

Hi, the demo is down (404 error) is it possible to fix it ?

Fixed

Tôi ib bạn qua skype quá nhiều mà bạn không trả lời như kiểu bạn không online hoặc chặn skype của tôi vậy. Tôi cài đặt code xong rồi nhưng các tính năng bên trong không chạy, Có thể tôi cấu hình sai. Bạn làm ơn check tin nhắn skype Bảo An giúp tôi. Mua code về xong setup không được buồn quá :(

Đừng lo bạn nhé, Hiện tại mình ko online skype bạn nhé. Lát về PM bạn.

Thanks :)

Oke bạn ơi. Mình muốn setup cho xong vì mai mình đi có việc mất rồi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian giúp đỡ. Mình online đợi bạn !

by
by
by
by
by
by