bkascripts

bkascripts supports this item

Supported

This author's response time can be up to 5 business days.

9 comments found.

is that any option for showing friends photo or it’s will only show user photo ? And also can there is any option for adding own photo frame’s ?

please check here : http://fbhelp.net/img/fb-help.png

for add description you can add in post content . about play now button , i will have new update in next some day for you can change that .

I’m having problem with your plugin. Sometime, it not showing answer’s , only showing—Warning: Illegal string offset ‘file’ in /home/piku93/public_html/wp-content/plugins/fb_fun/plugin.class.php on line 502

your issue fixed

việt nam phải không bạn? cho mình hỏi vể plugin xíu là có làm được các app giống trang link này không bạn: http://vn.vonvon.me/quiz/990http://vn.vonvon.me/quiz/980

for how to create a application , please check this video : https://www.youtube.com/watch?v=tREpOB75sGM

thanks for video!

Can’t the facebook app be sent for approval so it can get permission from facebook to retrieve the entire friends list?

https://developers.facebook.com/tools/explorer/ i think you can use that tool for check on all permission ;)

Will I need an app id and key for each quiz I create?

yes , you also can use again app id if you want , just type it again

Excellent GLWS ;)

thanks

vasokun

vasokun Purchased

How to share my results after runing ? moreover, your plug in get some error about sharing such as that the shortcode is alway showing when i share my post.

have share button {Share to Facebook} in result page

vasokun

vasokun Purchased

Thôi vietnamese cho khỏe bạn ạ. Mình k giỏi tiếng anh lắm :)) Plug in của bạn hay thiệt đấy! Mình test demo thấy ok lắm nhưng sao cài đặt vào web site thì share kết quả k đc?? Bạn xem giúp mình tại đây: http://longlanh.top/2017/01/02/loi-khuyen-cho-ban-vao-luc-nay-la-gi/

Cho mình hỏi sao có mấy trang họ lấy cả ảnh đại diện trong danh sách bạn bè của người chơi nữa? hay ra phết!

Chào bạn , mình thấy website của bạn vẫn hiện hình ảnh đấy thôi . http://imgur.com/a/pZfWC . nhưng do hình ảnh tương đối nặng với website load chưa đc tốt nên facebook grab hình ảnh không đc . bạn vui lòng chọn ảnh nền có dung lượng nhẹ chút nhé. Với lại font chữ bạn chọn không hiển thị đc tiếng việt , vì vậy bạn nên chọn font nào hiển thị tiếng việt ấy. cái này có 1 số bạn khác dùng rất tốt , tạo ứng dụng nhanh .

Facebook đã giới hạn , ko cho phép ứng dụng lấy danh sách bạn bè . chỉ cho phép lấy danh sách bạn bè những ai đã chơi ứng dụng, do đó nếu mình làm thêm chức năng này thì với những ứng dụng mới sẽ không có bạn bè trong ấy , muốn lấy đc 1 số danh sách bạn bè , đòi hỏi ứng dụng phải có nhiều người chơi. do đó mình ko thể tích hợp nó vào đc , nếu tích hợp sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề .

Hello, can it show different users different pictures(randomize)?

yes , you can custom random image , for different users it will show different picture (picture of facebook profile)

Misty93

Misty93 Purchased

Hey, Hope you are doing well, I need a little help from you. I want to remove that pay now button on the side of share on fb button. and only want that share on fb button on the middle. And also want to make the canvas size 660 px ,380 px Can you please tell me how to do so.

Thanks

line 507 $html.=’< a href=”’.add_query_arg(array(‘pid’=>$post->ID,’app’=>$appID), site_url(‘fb-fun/app’)).’” class=”fbfun-button photo”>’.$matches2.’</a>’;

Misty93

Misty93 Purchased

thanks for this help :)

Misty93

Misty93 Purchased

thanks for this help :)

by
by
by
by
by
by